Neurologie

Neurologische problemen vragen om een multidisciplinaire aanpak. 

Het is in de eerste plaats belangrijk een correcte Westerse diagnose en behandeling te krijgen. 

Maar je problemen zijn mogelijks ontstaan omdat er al lange tijd een energetisch probleem was. Daarom is het even belangrijk om ook een energetische diagnose te krijgen zodat tevens deze problemen aangepakt kunnen worden. 

Voor sommige neurologische aandoeningen is aangetoond dat acupunctuur effectief is, bijvoorbeeld:

  • migraine
  • trigeminus neuralgie (schietende pijn in het aangezicht)

  • post-herpetische pijn (pijn op de plaats waar je een zona hebt gehad)

  • ziekte van Menière

Bij andere aandoeningen kan acupunctuur je algemene energie versterken en balanceren waardoor je je beter zal voelen.